AquaBlocker Su Yalıtım Malzemesi

ÜRÜN TANIMI

Aqua Blocker® solventsiz, su katılmamış, bitüm içermeyen, kuruduktan sonra büzüşme ve çökme yapmayan ve DIN 18195’e göre binalarda kullanıma uygun olan bir su yalıtım malzemesidir.

 Aqua Blocker® Liquid ise, yatay yüzeylerde kullanılan, kendinden yayılma özelliğine sahip bir sızdırmazlık malzemesidir. Tamamen kürlendikten sonra, malzeme su geçirmez olup, maksimum 5mm’ye kadar olan çatlakları onarmaktadır. Ayrıca, betona karşı agresif olan doğal yeraltı sularına karşı da dayanıklıdır.

 

ÖZELLİKLERİ

  • SMP teknolojisine göre üretilen Aqua Blocker, UV dayanıklı olup, geleneksel kalın uygulamalı bitümlü kaplamanın güvenilir çatlak örtme ve su geçirimsizlik performansı ile bitümlü emülsiyon uygulamasının kolaylığının bir bileşimidir.
  • Solvent, su ve bitüm içermeyen Aqua Blocker, +5° ila +35° arasındaki sıcaklıklarda hafif nemli yüzeylere çok iyi yapışmaktadır. Özel Rulo (kısa kıllı rulo) yardımıyla iki kez uygulanır.
  • Aqua Blocker®, ilgili kuruluşlar tarafından, DIN 18195 4., 5. ve 6. Bölüm’e göre, mastikler için Yapı Ürünleri A Listesi 2. Bölüm, 1.12 (abP) maddesi uyarınca 06/2006 tarihli sayıda “Prüfgrundsätze für Bauwerksabdichtungen mit Flüssigkunststoffen”e (sıvı plastik kullanılan yapılarda su geçirmez mastiklerin genel test prosedürlerine) göre belgelendirilmiştir.
  • DIN 18195 standardına göre, bodrum katları, yeraltında bölümleri bulunmayan yapılar, temeller, zemin plakaları, bağlantı yerleri, baca kovanları gibi toprakla temas eden yapı elemanlarının zemin nemine, durgun suya, basınçsız suya ve birikmiş sızıntı sularına karşı uzun süreli korunması için kullanılmaktadır.

 

DİKEY YÜZEYLER: Tiksotropik Aqua Blocker®, harç, beton ve geçirimsiz betondan yapılma bodrum kat istinat duvarları gibi dikey yüzeylerin yalıtım işlemleri için kullanılır.

YATAY YÜZEYLER:  Aqua Blocker® Liquid, temeller ve zemin plakaları gibi yatay yüzeylerin yalıtılmasına ilaveten, ticari alanlarda buhar sızdırmazlık ürünü olarak, balkon ve teraslarda şap altında uygulanarak seramik ve zemin kaplaması ile kombine kullanılır. Bu ürün ayrıca, ticari endüstriyel alanlarda oturma ve genleşme derzlerinin doldurulması için de uygundur.

PREFABRİK BETON KISIMLAR: Aqua Blocker®, ilgili kuruluşlar tarafından, Yapı Ürünleri A Listesi, 2. Bölüm, madde 1.4 (abP)’ye göre, su geçirmeye karşı yüksek dayanımlı betondan yapılmış olan dışarıdan, şerit şeklinde kullanıma uygun sızdırmazlık ürünü olarak, basınçlı ve basınçsız su ile zemin nemine karşı kullanılmak üzere belgelendirilmiştir.

YÜZEYİN HAZIRLANMASI: Mineral yüzey sert, sağlam ve düz olmalı; yüzeyde çakılların oluşturduğu çıkıntılar, oyuklar ya da açılmış çatlaklar veya çizikler bulunmamalıdır. Kaplanacak olan yüzeyde, yağ, kalıp yağı, toz kalıntıları, cüruflu tabakalar ve diğer ayırıcı katmanlar olmamalıdır. Harçlı yüzeylerdeki derzler iyice doldurulmalı, kenarlar ve dolgular (en az 4cm uzunluğunda) yuvarlatılmalıdır. Bazı yerleri açılmış olan ve üzerinde oyuklar bulunan düzensiz harçlı yüzeylerle birlikte ufalanan kısımlar ve kusurlu yerler bu amaç için özel olarak üretilmiş Bostik tamir harçları ile uygulanmadan önce doldurulmalı ve düzleştirilmelidir. Sızdırmazlık işlemlerine başlamadan en az 24 saat önce, polimer takviyeli Bostik tamir harçları kullanarak duvarda/taban bölgede girintiler açınız. Negatif basınç altındaki yeraltı suyuna karşı, su geçirmez Bostik CemenTech C1 Duo kullanarak, dış duvarın üzerine beton temel altlığın ön kenarından 30cm yüksekliğe kadar iki kat yüzey sızdırmazlık ürününü ara vermeden uygulayın. Aqua Blocker® / Aqua Blocker® Liquid astar gerektirmeksizin hafif nemli yüzeylerin üzerine uygulanabilmektedir. Durağan sudan kaçınınız.

 

UYGULAMA

Yapı bölümlerinin ya da ortamın sıcaklığı +5°C’nin altındaysa Aqua Blocker® / Aqua Blocker® Liquid ile işlem yapmayınız. Aqua Blocker® kullanıma hazır bir üründür ve ambalajından çıkarılıp doğrudan kullanılabilir. Özel Rulo (kısa kıllı rulo) kullanılarak düz bir şekilde ve ara vermeden iki kat uygulanmalıdır. Aqua Blocker® Liquid, alüminyum ambalajdan doğrudan yüzeye dökülür ve bir dişli mala ile (Pütz TL/Pajarito 93) yayılır. Tüm yüzeyin üzerine düz bir şekilde iki kat uygulanır. Mm başına yaklaşık 1,5 kg/m2 kat kalınlığı gerekmektedir. İkinci katı uygulamadan önce ilk katın kurumasını bekleyin. Ortam sıcaklığı ile yüzeyin sıcaklığı +5°C ile +35°C arasında olmalıdır. Bostik FlexMesh file desteğini tüm yüzeyin üzerine yetecek şekilde Aqua Blocker® / Aqua Blocker® Liquid ürününün ilk katına bastırın. Aqua Blocker® / Aqua Blocker® Liquid inşaat derzlerinin sızdırmazlığı için kullanıma uygun değildir. Uygulama sırasında malzemenin sıcaklığı +15°C ile +25°C arasında olmalıdır.

 

MAKİNE İLE UYGULAMA: Bostik AquaBlocker püskürtme makinası ile kullanıma uygundur. Makinalı kullanım için Bostik Teknik Servisine danışınız.

TEMİZLEME: Kürlenmiş mekanik kalıntıları spatula ya da benzeri bir gereçle çıkarınız.

NOTLAR: Bitümlü yüzeyler Aqua Blocker®’ın rengini değiştirebilir. Bu renk değişimi teknik bir kusur değildir. Nemli yüzeyler çatı bölgesinde kabarcıklara neden olabilir. Şayet minimum kat kalınlığı muhafaza edilmezse, çatlaklar ve yapısal kusurlar meydana gelebilir. Mastik uygulanmış yüzeyler ile Aqua Blocker® arasındaki geçişlere, akışkanlaştırıcılara, negatif etkileşimlere ve kopmalara dikkat ediniz. Aqua Blocker® / Aqua Blocker® Liquid ile restore edilmiş yüzeyler üzerinde yalnızca bakım amaçlı yürüyünüz.

 

SARFİYAT

1 mm başına kat kalınlığı için yaklaşık 1,5 kg/m² Sarfiyat miktarları teorik değerler olup, uygulama öncesinde sarfiyat kontrollü numune uygulaması yapılmasını tavsiye ederiz.

AMBALAJ

Aqua Blocker® : 1 kg teneke kutu, 14 kg plastik kova içerisinde aluminyum folyoda. Aqua Blocker® Liquid: 14 kg plastik kova içerisinde aluminyum folyoda.

DEPOLAMA

  • Suya, dona ve ağır hava şartlarına karşı korunmalıdır.
  • Ahşap paletler üzerinde, +10°C ile +25°C arasındaki serin, kuru ve nemden arındırılmış ortamda muhafaza edilmelidir.
  • Patlamış veya açılmış ambalajlar derhal kapatılmalı ve ilk etapta tüketilmelidir.
  • Üst üste en fazla 3 kova istiflenmelidir.
  • Yukarıda belirtilmiş olan muhafaza koşullarına uyulması kaydıyla depolama ömrü maksimum 12 aydır.


GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Genel inşaat yapım kuralları ve güvenlik önlemleri gereğince, uygulama esnasında, Güvenlik Bilgi Formunda (GBF) tanımlı Risk (H) ve Önlem (P) kurallarına dikkat edilmelidir.

 

 

eticaretPORT Altyapısı Kullanılmıştır